• 202003
  • loggo
  • 202002

   

KTH studerar Köping


Nu har Köping som stad hamnat under Kungliga Tekniska Högskolan KTH:s lupp. Under onsdagen gästade en grupp om 12 internationella studenter vid institutionen för Samhällsutveckling och Miljö, Köping för att göra en fallstudie av centrum, stans södra delar samt inre hamnen. Studien kommer så småningom att mynna ut i fyra olika förslag på hur det "offentliga rummet” kan utvecklas i en framtid med just inre hamnen i fokus. Alltså de allmänna ytor där människor vistas.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation