• 4
  • 202104
  • loggo

   


Den här veckan är det den årligen återkommande HLR-veckan, en vecka med Hjärt-lungräddning i fokus.


De senaste årens omfattande angrepp av granbarkborre har lett till att det står en hel del döda träd som riskerar att falla, varför åtgärderna är nödvändiga.


Under fredagen inleddes årets älgjakt här i vårt område, i södra Sverige och således inte på en måndag som varit brukligt tidigare.


Starten för om- och utbyggnaden av E18 mellan Köping och Västjädra kommer allt närmare, vilket inte lär ha undgått någon som åkt sträckan de senaste månaderna.


Nu har årets bekämpningsinsats av den invasiva vattenväxten sjögull i västra Mälaren i princip avslutats.


Så här svarar Tomas Fransson, bolagslantmätare och ansvarig för vindkraft vid Sveaskog på Västmanlands Televisions frågor om etablering vid Tretjärnsberget.


Det är inte första gången som den så kallade ”Köpingsmodellen” lockar såväl statsråd som riksdagsledamöter och andra till Köpings kommun.


Under fredagen stod det rörelse på schemat för eleverna på Munktorpsskolan i Köping.

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation