• 202003
  • loggo
  • 202002

   


Region Västmanland går nu ut med en skarp uppmaning till allmänheten och i synnerhet gruppen av äldre och svaga, att vara särskilt uppmärksamma.


Annika Duàn ser med tillförsikt fram emot uppdraget som sträcker sig fram till valet 2022.


Under måndagens kommunfullmäktigesammanträde i Köping, kom den konstfrusna utomhusisen på Kristinelunds sportfält och dess framtid upp till diskussion.

Sida 1 av 35

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation