• loggo

   

Risk för skogsbränder

 

Från och med klockan 14:00 den 11 maj gäller ett eldningsförbud i hela Västmanlands län, det meddelar Räddningstjänsten Mälardalen. Detta beslut har fattats på grund av den torra marken som vårsolen har orsakat, vilket ökar risken för snabb brandspridning i skog och mark.

Under eldningsförbudet är det strängt förbjudet att elda, grilla eller bränna fasta bränslen utomhus. Däremot är det fortfarande tillåtet att grilla på din egen tomt eller på särskilda grillplatser.

Beslutet om eldningsförbud tas av Länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsten och baseras på prognoser från SMHI. Förbudet kan vara begränsat till vissa kommuner eller hela länet, så det är viktigt att du känner till vad som gäller där du befinner dig.

Det specifika eldningsförbudet i Västmanlands län innebär att det är förbjudet att grilla eller elda fasta bränslen, såsom ved, kol, gräs, ris och grenar, i naturen. Om situationen försämras kan eldningsförbudet skärpas ytterligare.

Trots eldningsförbudet är det tillåtet att grilla på din egen tomt, under förutsättning att du använder en grillanordning som inte innebär någon risk för brandspridning. Du kan också grilla och elda på särskilda grillplatser på allmänna platser samt använda friluftskök som drivs med gas eller vätska. En fast grillplats innebär att eldplatsen är avgränsad med obrännbart material och har en bred markyta med grus eller liknande runt omkring.

Kom ihåg att den person som eldar alltid är ansvarig om något går fel, även om riktlinjerna följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns i närheten. Att bryta mot eldningsförbudet med avsikt eller genom oaktsamhet kan leda till böter enligt lagstiftningen.

 Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation