• loggo

   

Ökad smittspridning

 

Region Västmanland inför nya restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19
(2021-02-26)
Smittspridningen av covid-19 och dess virusvarianter har ökat under vecka 7 i Region Västmanland. Andelen virus med den så kallade brittiska virusvarianten har ökat snabbt och uppgick under den veckan till 15–20 procent av de som konstaterats ha covid-19. Det har också förekommit klustersmittspridning med den sydafrikanska virusvarianten och under denna vecka har även enstaka fall orsakade av den brasilianska virusvarianten bekräftats i regionen.

– Antalet inlagda på sjukhus och intensivvård ökat på nytt och jag bedömer det därför nödvändigt att som tillägg till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd utfärda särskilda rekommendationer för Västmanland, säger Jan Smedjegård, Smittskyddsläkare Region Västmanland.

 

Följande restriktioner gäller i Västmanland från och med idag 2021-02-26:

Begränsa antalet nya nära kontakter
Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din egen mindre krets, ska du undvika att vara nära andra. Umgänge ska helst ske utomhus med avstånd.

 

Undvik platser där det finns risk för trängsel

 • Undvik att åka kollektivtrafik eller besöka köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.

 • Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

   

Resor
Avstå från onödiga resor både inom och utanför regionen. Om du anser att du måste göra en nödvändig resa, res i så fall så smittsäkert som möjligt.

 

Munskydd

 • Du som är född 2004 och tidigare använd alltid engångsmunskydd när du reser med kollektivtrafik oberoende av vilken dag och tid på dygnet du reser.

 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika, till exempel i butiker och frisörsalonger.

 • Rekommendationen gäller inte förskola eller klassrumssituation i grund- och gymnasieskola. I skolan rekommenderas munskydd bara i de specifika situationer då du som vuxen under längre tid inte kan hålla avstånd.

 • Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd! Att bära munskydd är ett komplement i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd.

 

Länk: Så använder du munskydd

 

Skolor
Västmanland har sportlov vecka 9. För att bryta eventuella smittkedjor rekommenderas därför att huvudmännen för högstadie- och gymnasieskolor i regionen använder möjligheten till distansundervisning under hela vecka 10, d.v.s. veckan efter sportlovet. Undantag från detta gäller som tidigare, det vill säga. särskola, vissa praktiska moment, examina, elever som behöver undervisning på plats för att kunna fullfölja utbildningen och särskilt utsatta elever.

 

Arbetsgivare

 • Fortsätt med distansarbete så ofta det är möjligt. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, ska trängsel undvikas och avstånd ska hållas och träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum.

 • Vid luftvägssymtom, även lindriga, ska du stanna hemma och lämna prov för covid-19.

 • Det är viktigt att arbetsgivare ger möjlighet för dem som vistas på arbetsplatsen att hålla 1,5–2 meters avstånd till varandra både under arbete och under raster.

Arbetsgivaren ansvarar för att en kontinuerlig uppföljning sker. På skolor gäller detta alla vuxna som vistas i skolans lokaler.
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller som tidigare.

– Jag vill också skicka med det viktiga budskapet om att ta sitt vaccin när ens tur kommer, att vaccinera sig är ett viktigt led i att minska och på sikt stoppa smittspridningen av covid-19, avslutar Jan Smedjegård.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation