• loggo
  • 202104
  • 4

   

Byggplaner vid Skogsborg

 

Det är alltså här vid kvarteret Lingonet vid Furuvägen som planen är att bygga ett åttavåningshus med dryga 40-talet hyresrätter i storlekar av 1 till 3 rum och kök.
I oktober förra året genomfördes geotekniska provborrningar för att säkerställa att markens beskaffenhet klarar en byggnation. Under december och januari ställdes planförslaget ut för samråd.
Sen i slutet av februari och fram till och med torsdag den här veckan, genomför KBAB en marknadsundersökning för att kartlägga önskemål och behov.

I planen finns även rivning av ICA Furans gamla byggnad för att bland annat ge plats för fler parkeringsplatser. Men inget är formellt beslutat ännu, beroende på förutsättningarna, kan en byggstart som tidigast bli aktuell i början av 2020 med beräknad inflyttning hösten 2021.Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation