• loggo

   

Regionsstyrelsen om Ukraina

 

Regionstyrelsen gör ett gemensamt uttalande med anledning av läget i Ukraina:

"Samtliga partier i regionstyrelsen för Västmanland ser med bestörtning på utvecklingen av kriget i Ukraina och med stor oro på säkerhetsläget i hela Europa.

Den ryska regimen har oprovocerat invaderat ett europeiskt land och hotar en regering som är demokratisk vald av det ukrainska folket. Det är oförsvarligt. Den hotar inte bara internationell fred och säkerhet utan är också ett brott mot internationell rätt och mot den europeiska säkerhetsordningen. Ansvaret för detta faller helt på den ryska politiska ledningen, vilka är ensamt ansvariga för detta mänskliga lidande.

Vikten av att alla demokratiska krafter står enade bakom ett lands rätt att existera och själva forma sin framtid utifrån ett demokratiskt perspektiv är viktigare än någonsin. Vårt svar till den ryska ledningens aggression och våld mot civilbefolkningen, invånare som inget annat vill än att ha en fredlig vardag, måste mötas med en enig linje och tydliga signaler till den ryska linjen att en gräns har nåtts.

Vår solidaritet med Ukraina och den ukrainska befolkningen är fundamental och vi gör allt i vår makt för att bistå med det vi kan till Ukraina, på alla nivåer i det som tillsammans utgör Sverige. Utgångspunkten är att alla lager i samhället ska samverka i detta stöd – nationellt, regionalt, lokalt och enskilt. Vi har en tajt samverkan med alla parter, både nationellt och med andra aktörer i Västmanland, för det ger mer kraft i åtgärderna och en tydlig signal om enighet.

Fokus för Region Västmanland är att säkerställa regionens grunduppdrag samt beredskap inom de olika ansvarsområdena som regionen har – vi ska ha en robusthet som klarar ökat tryck. Vi kommer aktivt att bistå vid behov av att ta emot patienter från Ukraina, skicka materiel och läkemedel, möta behov att förbereda för flyktingströmmar, se över materielförsörjning, IT-säkerhet och möta eventuell informationspåverkan. Regionens verksamheter har hög kompetens inom en rad olika områden som nu behövs och det kan vi bidra med.

Som region är vi en del av Sverige och Europa. Vår solidaritet med Ukraina och förmåga att hantera ett mycket osäkert säkerhetsläge prövas nu. I vår roll som regionstyrelse verkar vi för att ge regionens verksamheter bästa förutsättningar att hantera krisläget som uppstått.”

Uttalandet är undertecknat av representanter för samtliga partier i regionfullmäktige.


 
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation