• loggo

   

Folkhälsoparken

 

2018 fick Kultur & Fritidsförvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av politiken att göra en översyn av Kristinelunds sportfält i Köping.
Syftet var att få ett underlag för att kunna utveckla det 50 år gamla sportfältet och göra det tillgängligt för alla - inte bara dom nischade idrotterna - utan även förslag på gestaltning.

Medborgardiaologen har varit A och O i arbetet. Bland annat genomfördes en enkät bland kommuninvånarna om vad de hade för konkreta önskemål.
I december 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna det framtagna förslaget som inriktning för Krillans framtida utformning och utveckling.

Etapp två handlar i mångt och mycket om själva folkhälsoparken - alltså området som ligger på Krillans sydvästliga del. Här planeras bland annat grillplatser med bänkar samt belysta gång- och cykelvägar.
Men även planteringar. Uppåt 30 till 40-talet träd samt tiotalet rabatter med buskar och blommor är tänkt att planteras. Parken ska blomma i princip hela året.

För ändamålet sätts sju och en halv miljoner kronor av - fem miljoner från kommunen och två och en halv miljon kronor i bidrag från Boverket. I planen finns också att fortlöpande söka bidrag för Krillans vidare utveckling.Inslaget innehåller autogenererad textning.


 
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation