• loggo

   

Renovering av "kringlan"

 

Det har varit ganska stökigt längs flera vägavsnitt i centrala Köping det senaste halvåret, och i synnerhet den senaste månaden. Bland annat har kompletterande arbeten utförts vid den nya cirkulationsplatsen vid Big Inn.
Men också pågående arbeten med fjärrvärmenätet samt beläggningsarbeten och broreparationer.
Nu har reparationen av den i år 50 år gamla gång- och cykelbron över väg 250 mellan Karlsdalstorg och gamla polishuset inletts - den så kallade "kringlan".

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation