• loggo

   

Gratis ljus till äldre i Kungsör

 

Under tisdagen delade personal vid Mistelns trygghetsboende i Kungsör ut batteridrivna blockljus till de äldre som ingår i gruppen riskutsatta och som är i behov av hemtjänst. Ljusen har skänkts av Brandskyddsföreningen Västmanland, och utgör en del i föreningens kampanj "Brandsäkert boende".

Varje år sker drygt 20 000 bostadsbränder i Sverige. De allra flesta som dör eller skadas svårt vid bränder gör det i sitt hem. Hälften av alla som omkommer är över 60 år, med en kraftig överrepresentation av äldre över 80 år.

På grund av demografiska förändringar, väntas andelen äldre över 80 år öka med 50 procent de kommande tio åren. Samtidigt finns en uttalad så kallad "kvarboendeprincip" som innebär att de äldre i allt större utsträckning ska bo kvar hemma med hemtjänstinsatser istället för vårdhem eller sjukhus. Det bidrar dessvärre även till högre risk att bränder uppstår.

Samarbetet och samverkan med just Kungsörs kommun har pågått en längre tid, och att Brandskyddsföreningen nu skänker 300 batteridrivna blockljus, är en fortsättning av samverkan och ett ytterligare ett sätt att sätta fokus på just den här utsatta gruppen äldre.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation