• loggo

   

Trygghetsvandring i Köping

 

En trygghetsvandring i Köping, med fokus på Nygårdsområdet samt gång- och cykeltunneln under väg 250 vid Lidl, gav flera förslag på åtgärder för att öka tryggheten i området.
Initiativtagare till vandringen var Hyresgästföreningen tillsammans med det kommunala bostadsbolaget KBAB. Med fanns även representanter från Polisen och VME, Västra Mälardalens Energi och Miljö.
Under vandringen framkom att de vanligaste punkterna som oroar boende i området är mörka platser och skrymmande växtlighet.

Ett tydligt förbättringsområde som framkom var att det är väldigt mörkt längs Kristinelundsvägen, hela vägen från cirkulationsplatsen vid Lidl och ner mot Kilhmansgatan. Även vid parkeringarna längs Nibblesbackevägen är det dunkelt, trots befintlig belysning. Likaså upplevs gång- och cykeltunneln vid Lidl som otrygg, även om antalet brott är ytterst få över tid.

Bland de förslag som kom upp på vandringen finns:

  • Utökad kameraövervakning

  • Ökad belysning

  • Förbättrad skötsel av växtlighet

  • Mer samverkan mellan boende, polis och KBAB

Hyresgästföreningen kommer att sammanställa den information och de synpunkter som framkom under vandringen i ett protokoll som delas till KBAB för vidare åtgärder. KBAB och polisen har tidigare vidtagit en rad åtgärder för att öka tryggheten i området, bland annat genom regelbundna patrullering och trygghetsvandringar.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation