• loggo

   

Ungdomars röster lyfts i Zambia och Sverige

 

Ett samarbete mellan Kungsörs kommun och Rufunsa i Zambia har gett unga en starkare röst i politiken. Projektet har lett till ökat engagemang hos unga, speciellt hos kvinnor, och inspirerat till förändring.

Tapera Joy Mbewe, 22 år och Zambias yngsta kvinnliga politiker, ser hoppfullt på framtiden. Hon vill använda sina juridiska studier för att ge en röst åt de röstlösa och bekämpa diskriminering.

Samarbetet har visat på både likheter och skillnader mellan Sverige och Zambia. Ungdomars engagemang i politiken är lågt i båda länderna, men kommunikationssätten skiljer sig. I Zambia är sociala medier en viktig plattform för politisk diskussion, medan traditionella möten är vanligare i Sverige.

Erfarenheter har utbytts och lärdomar dragits. Projektet har gett hopp om en mer aktiv och jämställd politik i både Rufunsa och Sverige.

Framtiden för samarbetet är oklar, men hittills har det varit en succé. Besöket i Sverige, med snö och skidåkning, gav nya perspektiv och stärkte banden mellan länderna.

Tapera ser fram emot att använda sina nya kunskaper och erfarenheter för att förbättra sitt land. Projektet har gett henne verktyg för att skapa en mer positiv framtid för Rufunsa och Zambia.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation