• loggo

   

Yngelröta vid bi odlingar

 

Inom loppet av några veckor kring månadsskiftet april och maj har två fall av den fruktade samt mycket smittsamma amerikanska yngelrötan eller nymfpest som den också kallas konstaterats vid två bigårdar i Västmanland. En i Kungsåra utanför Västerås samt nu senast hos en hobbyodlare i Munktorpstrakten. Just nu håller en av länets bitillsynsmän på att undersöka samtliga registrerade odlare inom en tre kilometers radie från det drabbade samhället i Munktorp.

Amerikansk yngelröta har förekommit i ganska sparsam omfattning här i våra trakter under senare hälften av 1900-talet. Men nu under bara de senaste åren verkar det som att det har skett en ökning av utbrotten. Som tillsynsman har Arne Rohback i uppdrag av länsstyrelsen att hålla koll på samtliga runt 40-talet anmälda biodlingar här i Köpings kommun. I samband med att utbrottet nu upptäcktes i Munktorp, ska samtliga bisamhällen inom en tre kilometers radie undersökas. Skulle ytterligare fall konstateras, utökas radien med ytterligare tre kilometer. Vill det sig riktigt illa kan det bli ett ganska stort område. Därför gäller det att agera snabbt och resolut vid eventuell upptäckt.

Vid ett kraftig utbrott blir ofta de ekonomiska förlusterna för odlarna påtagliga. Bara ett enda samhälle kostar i runda tal cirka 8 000 kronor. Även om Arne inte skulle upptäcka några fler utbrott, så är faran långt ifrån över. En efterkontroll görs efter fyra månader, men smittan kan ändå finnas kvar länge. För bakteriernas sporer tål både värme och kyla så de kan överleva uppåt 70-80 år.

Alla biodlare är skyldiga att anmäla till Länsstyrelsen var dom har sina bisamhällen, vilket tyvärr inte alltid görs. Men det är förstås viktigt att påpeka, nu när yngelröta konstaterats här i länet.

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation