• 202003
  • loggo
  • 202002

   

Nominerad fysioterapeut

 

Malmaskolans arbete med elevhälsa har som vi tidigare berättat rönt stor uppmärksamhet ute i landet och i medier, den så kallade "Kolsvamodellen". Här samarbetar rektorer, skolsköterska, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, skolkurator och speciallärare kring elevernas hälsa. Men även skolpsykolog, skolläkare, talpedagog, socionom och fritidshemmets samt ungdomsgårdens föreståndare, för att på bästa sätt möta den enskilde elevens behov av särskilt stöd, trivsel och trygghet. Målet, att se till att alla elever mår bra både fysiskt och psykiskt samt därigenom hjälpa alla elever att klara kunskapskraven. Sen i januari har gruppen kompletterats med en fysioterapeut, Linnea Kärdevik, som nyligen också nominerats till Årets Fysioterapeut 2019.

 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation