• loggo
  • 202104
  • 4

   

Totalförsvarsövning TFÖ 2020


Nu har Totalförsvarsövningen TFÖ 2020 inletts i Sverige. En historisk övning som omfattar hela vårt samhälle och samtliga förvaltningsnivåer, det vill säga statlig, regional och lokal nivå. Bakgrunden är det ostabila omvärldsläget med allt större hotbilder mot vårt land. Beslutet att övningen ska genomföras har fattats av regeringen. Kungsörs kommun är en av de första kommunerna ut i landet. Under tisdagen samlades de nyckelpersoner som ingår i den ledande organisationen i en lokal i centrala Kungsör, där den första delen av flera som kommer att äga rum det kommande året, genomfördes.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation