• loggo
  • 202104
  • 4

   

Biogasanläggning


I juni ifjol beviljades projektet "Biogas Västra Mälardalen" cirka 200 000 kronor i stöd av Leader Mälardalen. Medel som var ämnade för framtagning av en förstudie om lokalproducerad biogas. Projektet, som ägs och drivs av Köpings kommun, vill undersöka förutsättningarna för att bygga en anläggning för förädling av lokalproducerad gödsel till biogas, för vidare användning som fordonsbränsle inom bland annat det lokala lantbruket. Sen en tid tillbaka är förstudien klar och nu står projektet vid ett vägskäl.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation