• loggo
  • 202104
  • 4

   

Besöksförbud inom vården

 

Det rådande läget med corona-viruset, påverkar oss medborgare nu på många sätt.
När världshälsoorganisationen WHO på onsdagen klassade sjukdomen som en pandemi, samt att Folkhälsomyndighetens bedömt risken för allmän spridning av viruset som mycket hög i Sverige. Detta gör att många offentliga samhällsfunktioner på regional och lokal nivå påverkas.
Region Västmanland införde redan på onsdagen besöksförbud på länets samtliga vårdavdelningar på sjukhusen.
Förbudet innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på sjukhusen i Västerås, Köping, Sala, Fagersta eller inom psykiatrin i Västmanland.
Även vård- och omsorgsförvaltningen i Köpings kommun har idag infört besöksförbud på sina boenden.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation