• 202003
  • loggo
  • 202002

   

Snart påbörjas rivningen


Skogsborgsområdet i Köping är som vi tidigare berättat under omdaning. Redan under 2017 började Samhällsbyggnadsförvaltingen, på uppdrag av politiken, att skissa på en ny detaljplan. Nu har planeringen övergått till handling. Inom kort påbörjas rivningen av den del som tidigare inhyste gamla ICA Furan och sedermera Matöppet. Men först måste de verksamheter som befinner sig i fastigheten flytta ut.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation