• loggo

   

Granbarkborren


Den svenska granskogen håller på att dö. Den aggressiva granbarkborrens härjningar fortsätter alltjämt. Efter de senaste veckornas värmebölja, svärmar nu skadegöraren för andra gången, även i år. Preliminära prognoser pekar på att skadornas omfattning med stor sannolikhet kommer att bli lika omfattande som i fjol.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation