• 4
  • 202104
  • loggo

   

Arkeologi längs E18


Nu är de arkeologiska undersökningarna igång igen längs E18 och inför den kommande utbyggnaden till motorväg om ett par år. Dels ska fortsatta utredningar göras. Men längs den norra sidan, inleds nu en så kallad förundersökning som är nästa etapp i processen. Vi mötte upp arkeologen Fredrik Larsson, som vi träffade på redan förra hösten. Entusiasmen är minst lika påtaglig...
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation