• 4
  • 202104
  • loggo

   

Rivning vid Irisdal


I slutet av förra veckan påbörjades rivningen av gamla Irisdals Handelsträdgård i Köping. I går föll de sista delarna av det gula ödehuset. Fastigheten längs Västeråsvägen, intilliggande tomter, förvärvades av Köpings Kommun för några år sedan och Mackstaområdet utgör en del av kommunens planer för framtida exploatering. Men först ska alltså de gamla växthusen rivas och marken saneras, då det här bland annat finns spår av det sen länge förbjudna bekämpningsmedlet DDT.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation