• loggo
  • 202104
  • 4

   

Föreningsstöd


Nu ska regelverket kring föreningsstöd ses över och göras om i Köping. Under hösten inledde kommunen ett omfattande projekt med att revidera det regelverk som funnits i 15 år och som har upplevts som ganska krångligt att hantera - både bland kommunens tjänstepersoner och inom föreningsverksamheten. Efter årsskiftet kommer därför föreningarna att bjudas in till dialog.
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation