• loggo
  • 202104
  • 4

   

Recept för biologisk mångfald

 

Länsstyrelsen Västmanland har nu lagom till våren tagit fram en receptsamling för biologisk mångfald. Recepten riktar sig till alla som vill vara med och bidra till att gynna insekter, växter och andra hotade arter i vår närmiljö.

Recepten består bland annat av ritningar på olika typer av fågelholkar, insektshotell eller tips på nektar rika blommor som gagnar just insekterna.

Cirka tio procent av våra djur, växter och svampar bedöms idag vara hotade, vilket innebär att över 2000 arter riskerar att dö ut. En nyligen presenterad rapport i den vetenskapliga tidskriften Biological Conservation, visar att världens insekter nu minskar dramatiskt. Främst då bestånden av fjärilar, sländor, steklar, bin och getingar.

Insekterna har en mycket stor betydelse för ekosystemen, vilka hotar att kollapsa om den negativa utvecklingen fortsätter. En studie som gjorts i tyska naturreservat visar att insektspopulationen minskat med så mycket som 75 procent dom senaste 30 åren. Förändrade livsmiljöer, insektsgifter, gödningsmedel å sjukdomar är några av orsakerna till minskningen.

Förhoppningen är att receptsamlingen nu ska bidra till bättre livsvillkor för dessa arter.

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation