• loggo
  • 202104
  • 4

   

Attraktionsstrategi


Hallstahammars kommun har sedan ett par år tillbaka haft en tydlig vision om att sätta kommunens besöksnäring på kartan och därigenom även locka till sig både nya invånare och företag. För att åstadkomma det tillsattes en projektgrupp med representanter från såväl kommunen som från näringslivet och föreningslivet med uppdrag att ta fram ett förslag till en attraktionsstrategi för Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm. Förslaget presenterades i somras och strategin, som spänner över åren 2021 till 2027, fastställdes av kommunfullmäktige så sent som i september.
 
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation