• loggo
  • 202104
  • 4

   

Förslag om ny avfallsplan

 

"Renhållningsordningen" är ett samlingsbegrepp över hur avfallshanteringen inom en kommun, eller i det här fallet ett kommunalförbund, ska gå till.

Den består dels av en avfallsplan, vilken ska bidra till att minska mängden avfall, öka återvinning och återanvändning i så stor omfattning som möjligt.

Den består också av föreskrifter, alltså ett bindande regelverk som styr bland annat hantering av hushållsavfall, ansvar och avgifter.

Föreskrifterna, som regleras i Miljöbalken, är också ett verktyg vid eventuella tvister. Den nu föreslagna avfallsplanen bygger på den så kallade avfallstrappan.

Trappan är ett EU-direktiv, där avfallet sorteras efter en given ordning och i fem steg:

Deponi, Förbränning, energiutvinning, Återvinning, Återanvändning samt Minimering.


Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation