• 202003
  • loggo
  • 202002

   


Nu är måttet rågat hos Köping kommun. Den omfattande skadegörelsen som regelbundet och som främst drabbar kommunens skolor måste stoppas.


Innehåll: Insats mot brott i arbetslivet och osund konkurrens. Så ska polisen bekämpa åldringsbrott.  Vargjakt, kan hot och sabotage förhindras?


Spridningen av covid-19-viruset har tagit fart igen. Köpings är den kommun i länet där smittan just nu sprids snabbast, uppgav smittskyddsläkare Jan Smedjegård i förra veckan.


Måndagen den 12 oktober drog årets älgjakt igång i södra Sverige, dit bland annat Västmanland ingår.


Per Bürger berättar om olika sorters äpplen och sin äppelutställningen vid växtgården. Vi planterar även ett äppelträd.


Köpings Tennisklubbs nya padelhall är nu i stort sett klar. De båda planerna är på plats och inom några veckor beräknas hallen kunna tas i drift.

Efter 35 år som kommunstyrelsens ordförande och 38 år som kommunalråd avslutar Elizabeth Salomonsson nu uppdragen vid årsskiftet.


Veckan har tidigare infallit under maj månad, men i år kunde av förklarliga skäl kampanjen inte genomföras publikt och i den omfattning som brukligt är.


För drygt ett år sen fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på åtgärder hur svarta körskolor och fusk vid körskoleprov ska kunna stävjas.

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation