• loggo
  • 202104
  • 4

   


I augusti startar ett helt nytt projekt med Köpings kommun som projektägare. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för ensamkommande inom ramen för den så kallade gymnasielagen, att nå arbetsmarknaden efter slutförd gymnasieutbildning


Den kommunala vuxenutbildning här vid Kompetenscenter i Köping, samt den pågående YH-utbildningen till produktionstekniker, tillhörde de utbildningsverksamheter i landet som i likhet med gymnasieskolorna fick stänga sina utbildningslokaler i mitten av mars.


Säsongens sista Brottstopp inför sommaren. Programmet tar upp bland annat om hur årets student gick till, om skadegörelsen under våren samt tips inför semestern.


Efter några års utredande har nu Naturvårdsverket för första gången sedan år 2000 presenterat ett förslag om nya jakttider, som inom kort kommer att överlämnas till regeringen.


Ett stort steg mot att tillåta gårdsförsäljning av alkohol i Västmanland, togs på måndagen då regionfullmäktige efter votering antog förslaget att göra Västmanland till försöksregion.


Under tisdagseftermiddan kom ett mycket glädjande besked till Köpings kommuninvånare i allmänhet och KIS Bandy i synnerhet.


Sen några månader tillbaka håller nu Köpings Tennisklubb på med den utbyggnad som kommer att ge köpingsborna möjlighet att spela padel.

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation