• loggo

   

Foto: Lars Eriksson

Nytt ras vid Nygårdsforsens kraftstation

 

Nytt ras vid Nygårdsforsens kraftstation – Mälarenergi varnar boende.

Nygårdsforsens kraftstation är nu tömd på vatten och ska genomgå en grundlig undersökning.
– Slänterna ner mot Hedströmmen är branta och gyttjan är som kvicksand. Vi uppmanar alla i området att undvika att gå längs slänterna, det är förenat med livsfara, säger Jenny Holmberg, pressansvarig för Mälarenergi.

Den 21 oktober skulle arbetet med att förstärka Nygårdsforsens kraftstation inledas. Ett par timmar efter att arbetet satts igång, rasade fyllnadsmaterial på ena långsidan vid kraftstationen.

– Vattennivån hade redan sänkts tidigare under processen. I och med fredagens händelse togs beslutet att tömma dammen helt, säger Jenny Holmberg.

Måndagen den 24 oktober var dammen tömd. Då rasade material på den andra långsidan och detta utan att något grävarbete utförts.

– Vattnet har tidigare hållit emot. Nu är vattnet borta och dammkroppen är helt uppenbart försvagad. En damm ska klara att den töms på vatten, men så är inte fallet här. Vi konstaterar att konstruktionen är svagare än vad som framkommit tidigare.

Under tisdagen undersöktes dammen av såväl en dammtekniskt sakkunnig som en expert på jordfyllnadsdammar. Det kommer att ta tid innan beslut tas om det går att restaurera dammen eller inte.

Fara runt Hedströmmen
Mälarenergi har spärrat av Nygårdsforsens kraftstation, men varnar för att slänterna längs Hedströmmen är farliga på fler platser än just vid själva dammen.

– Vi uppmanar alla att hålla sig borta från Hedströmmens slänter på sträckan från Nygårdsforsens kraftstation fram till Jäxbo-bron. Det stupar brant ner mot vattenfåran, leran är som kvicksand på sina ställen och lera, sand och grus kan rasa. Den här uppmaningen gäller tills vidare.

– Vi kommer också att höra av oss mer direkt till personer som är boende i området, men väljer i nuläget att gå ut snabbt och brett, med en allmän uppmaning. Det är bra om fler vet om situationen och tipsar varandra
(Pressmeddelande Mälarenergi Foto: Lars Eriksson, Jenny Holmberg)

Inslag från det första raset 27 september.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation