• loggo

   

Insändare: #räddakrillan

 

Den stora manifestationen #räddakrillan den 9 februari 2020 visar på ett betydande stöd från köpingsborna för att vilja ha kvar isbanan på Krillan. Isbanan är en anrik och värdefull del i Köping kommuns utbud av Idrotts- och fritidsanläggningar.

Köpings kultur- och fritidsnämnd fann för fem år sedan att isbanans gamla kylanläggning började närma sig sin tekniska livslängd och landade tydligen i ett beslut att inte nyinvestera i en ny modern och miljövänlig anläggning på flera miljoner kronor. Utifrån detta beslut kommer Köping inte ha kvar någon isbana på Krillan. Därmed kommer inte kommunens anrika bandyklubb KIS att kunna fortsätta. Isbanan är ju också viktig för allmänhetens nöjesåkning och för skolornas idrottslektioner.

Många kommuner har brottats med samma problematik som Köping att ha en gammal kylanläggning med ammoniak där några har lyckats hitta intressanta finansieringslösningar och närmaste en halvering av de 20 miljoner som förekommit i mediarapporteringen.
Bandyklubben har ställt frågan vad de kan göra och hur de kan påverka situationen för isbanan och den egna föreningens fortlevnad. Ett av svaren de först fick var att föreningens ungdomsverksamhet var alltför blygsam för att motivera investering i anläggningen. Utifrån detta påbörjades då en riktad och målmedveten satsning att bygga upp ungdomsverksamheten. En sådan satsning bär sällan omedelbar frukt men till dags dato har KIS Bandy byggt upp en omfattande och god ungdomsverksamhet.

KIS Bandy uppmanades att som förening inte bara motivera den egna föreningens verksamhet utan hela anläggningens (isbanan) verksamhet och nyttjandegrad, inför beslutande politiker och tjänstemän.

Idag finns det anledning att ställa följande fyra frågor:

1) När tänker kommunen lägga ner isbanan?
2) På vilka tekniska, ekonomiska och verksamhetsmässiga grunder togs beslutet 2015?
3) Finns det anledning att idag ompröva det beslutet på grund av större verksamhet, andra tekniska lösningar och därtill andra förutsättningar för kostnaden på offert för material och arbete?
4) Är det enbart KIS Bandys uppgift att se till att anläggningen utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt då drift, förvaltning och kanske även utveckling av anläggningen faktiskt ligger på kommunen?

Utbudet av idrottsanläggningar är en stor och brännande aktuell fråga inom hela idrottsrörelsen. Speciellt storstadsområdena har idag betydande problem på detta område. Men pga de varma vintrarna saknas förutsättningarna till naturis och spolade planer. Och då inte bara för tävlingsidrotterna utan i lika hög grad för att skapa förutsättningar för en friskare befolkning och en strävan mot bättre folkhälsa.

På idrottens stämma, Riksidrottsmötet, har man efter regleringsbrev från Regeringen tagit beslut att bland annat jobba mot något som kallas Strategi 2025. Detta idrottsgemensamma beslut syftar till att ge alla människor som vill förutsättningar för ett livslångt idrottande i förening oavsett ambitionsnivå, där vår gemensamma värdegrund och idrotten gör Sverige starkare.

Vi vet inte hur diskussionen går idag i de olika partigrupperna i Köping men vi Kristdemokrater anser att en omprövning behöver göras utifrån dagens förutsättningar av det fem år gamla beslutet att lägga ner isbanan som fritids- och idrottsanläggning. Många använder isbanan och området skulle kunna nyttjas än mer under årets kalla månader men även under hela året med rätt idéer och utvecklingsambitioner.

Att aktivt skapa utrymme, förutsättningar och möjligheter för en stor och bred idrotts- och föreningsverksamhet ger Köpings kommun en lysande möjlighet att ge våra kommuninnevånare valuta för skattekronorna. Det ger lika lysande möjlighet att hålla våra innevånare friska och pigga långt upp i ålder.


Robert Ericsson (KD)

Anna-Carin Ragnarsson (KD)

 

Detta är en insändarartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten, inte Västmanlands Television.
Vill ni skriva en insändare skickar ni den till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Det går bra att skicka med bild (OBS bilden får ej vara upphovsrättsskyddad)
Ni får skriva insändare under signatur men redaktionen måste ha namn, adress och telefonnummer till skribenten.
Insändare av artikel omfattas av källskyddet enligt grundlag. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera det inskickade materialet.

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation