• loggo

   

Tjänsteperson i beredskap

 

Det rådande läget i Europa efter Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari, men också de erfarenheter som vårt samhälle och våra myndigheter dragit efter coronapandemin, har lett till att kommunerna nu förändrar i sina organisationer för att ha en högre beredskap i händelse av kris.
Från och med tisdag den5 april har funktionen med Tjänsteperson i beredskap, förkortat TIB, inrättats i Köpings kommun.

 
 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation