• loggo

   

Samrådsmöte vätgas

 

Onsdag den 31 augusti genomfördes ett samrådsmöte på Hotel Scheele, om den produktionsanläggning av vätgas som det finns planer för i Köping, träffen lockade drygt 50 personer.
Anläggningen är, om den blir av, tänkt att byggas på den nygjorda industrimarken vid Sjötullen, strax intill bostadsområdet Mälartorget och längs vägen till Malmön. Även om projektet ännu är i sin linda, ställdes det en hel del frågor, främst då från närboende.

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation