• loggo

   

Plagazi ansöker om miljötillstånd för vätgasanläggning i Köping

 

Plagazi och Köpings kommun höll en pressträff där Plagazis seniorrådgivare, före detta socialdemokratiska statsrådet Jörgen Andersson, meddelade att de nyligen har skickat in en formell ansökan om miljötillstånd för deras planerade vätgasproduktionsanläggning i Köping. Kommunstyrelsen i Köping har redan fattat ett markanvisningsbeslut för anläggningen, som kommer att placeras vid Sjötullen. Kommunen förbinder sig endast att tillhandahålla marken och det finns inga andra ekonomiska förbehåll som kan belasta kommunen eller skattebetalarna enligt Per Ågren. Finansieringen av anläggningen, beräknad till 150 miljoner euro, diskuterades men inga konkreta detaljer avslöjades förutom att det finns flera intressenter som är villiga att investera i projektet som kallas Köping Hydrogen Park. Frågor om miljöpåverkan, säkerhet, närboende, luftkvalitet, lukt och ökad tung trafik har också väckts, och det finns oro över om vätgasen verkligen kan anses vara "grön" när upp till 75 000 ton avfall kommer att förbrännas eller förgasas. Domstolen kommer nu att granska ansökan och ta hänsyn till synpunkter från remissinstanserna innan de fattar beslut, vilket kan ta tid eftersom processen brukar vara lång och trög.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation