• loggo

   

Inspektion av små enskilda avloppsanläggningar

 

Köping kommuns miljöenhet har nu startat ett flerårigt projekt för att inspektera över 2 000 små enskilda avloppsanläggningar. EU:s vattendirektiv, implementerat i svensk lag, driver detta initiativ för att förbättra vattnens kvalitet. Många av dagens anläggningar förväntas inte uppfylla kraven, vilket kan leda till utsläpp av föroreningar i vattendrag och Mälaren. En viktig satsning för ett renare vatten och en hälsosammare miljö.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation