• loggo

   

Belysningen på cykelvägen till Malmön dröjer

 

Belysningen på gång- och cykelvägen till Malmön dröjer, planen var att belysningen skulle vara i drift nu under hösten.

Köpings kommun har arbetat med att utöka belysningen längs gång- och cykelvägen från Köpings tätort och ut till Malmön. Arbetet var slutfört i september-oktober, och planen var att belysningen skulle vara i drift nu under hösten.
Men så blev det inte. Inkopplingen till elnätet, som Mälarenergi ansvarar för, har dragit ut på tiden.

Förhoppningen var alltså att den nya belysningen, som sträcker sig från korsningen Nya Hamnvägen – Kungsängsvägen och hela vägen ut till Malmön, skulle ha varit driftsatt nu till hösten. Men beskedet från Mälarenergi har flyttats fram flera gånger.

Köpings kommun har varit i kontakt med Mälarenergi, men de kunde inte lämna någon förklaring till varför det har dragit ut på tiden. De hänvisade till att det pågår väldigt många projekt på många håll i länet just nu.

Gatu- och parkchefen Josh bedömer att arbetet för VME:s vidkommande överlag har flutit på bra. En investering som varit budgeterad till cirka 1,2 miljoner kronor.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation