• loggo

   

En vecka fri från våld

 

Den kommande veckan är det åter dags att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor under temat "En vecka fri från våld". Kampanjen, som arrangeras av organisationerna Unizon och MÄN, syftar till att uppmärksamma och förebygga mäns våld mot kvinnor.

Under veckan kommer det att arrangeras en rad aktiviteter runt om i Sverige, bland annat ljusmanifestationer, föreläsningar och workshops. I Köping arrangerar Kvinnojouren KAK en ljusmanifestation på Hökartorget på fredagen den 24 november, och en föreläsning med författaren och journalisten Atilla Yoldas på Forumteatern på lördagen den 25 november.

Enligt Jämställdhetsmyndigheten uppgav ungefär 2,5 procent av kvinnorna i Sverige att de blivit utsatta för misshandel under 2022. Andelen som blivit utsatta för hot var desto högre, nära en av tio. Årligen dör närmare 20 kvinnor på grund av våld i en parrelation.

Mörkertalet för mäns våld mot kvinnor bedöms vara stort, och det är svårt att uppskatta hur vanligt förekommande våldet är. Det är dock ett allvarligt samhällsproblem som måste bekämpas.

"En vecka fri från våld" är ett viktigt initiativ som bidrar till att uppmärksamma och förebygga mäns våld mot kvinnor. Genom att delta i aktiviteterna under veckan kan vi alla bidra till att skapa ett jämställt och våldsfritt samhälle.

Mer info om aktiviteterna i länet går att ta del av på Länsstyrelsen hemsida.

 

 


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation