• loggo

   

Tuffa tider väntar Köping

 

Sommaren i Köping präglas av en ansträngd ekonomisk situation. Både majoriteten och oppositionen har presenterat sina budgetförslag för 2025, och en sak är säker: det blir tuffare tider.

Kommunens driftbudget är ansträngd, med ett underskott på 47 miljoner kronor redan vid årsskiftet. Prognosen visade till och med minus 144 miljoner kronor under våren.

Trots en viss bromsning av det fria fallet, kvarstår utmaningen. Effektiviseringskraven på nämnder och verksamheter är stora, och budgetramen för investeringar höjs till 200 miljoner kronor.

Majoritetens förslag fokuserar på att följa lagregler, och skattesatsen behålls på 22:16. Moderaterna, i sin roll som oppositionsparti, presenterar en mer radikal budget. De vill bland annat sälja av kommunens aktieinnehav i Mälarenergi Elnät och Kungsörs Grus, privatisera VME:s fjärrvärmeverksamhet och Köpings Bostads Service, och avveckla Köpings Rådhus AB.

Även om ramarna för driften är den enda egentliga samstämmigheten, finns viss samsyn om en översyn av den nuvarande organisationen. En översyn av kommunledningsförvaltningens verksamhet pågår, och fler förvaltningar kan komma att granskas.

Beslut om budgeten för 2025 fattas i kommunfullmäktige den 17 juni, och det står klart att tuffa tider väntar.

 

 


 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation