• loggo

   

Närakut – vad betyder det?

 

Fyra månader har passerat sedan regionfullmäktige klubbade igenom en ny plan för vården i Västmanland. En del av planen innebär att akuten i Köping avvecklas och ersätts med en "närakut". Men vad innebär det egentligen? Hur påverkas invånarna i KAK-regionen? Och hur ser tidplanen ut?

Vi har träffat regiondirektör Maria Linder för att få svar. Hon betonar att det inte bara handlar om en ny akutmottagning i Västerås, utan om en total omstrukturering av hela sjukvården i länet. En del av detta arbete är att planera för hur lokalerna i Köping ska användas i framtiden.

Många frågor har dykt upp sedan beslutet. Vad är en närakut? Hur kommer patientsäkerheten att påverkas av de längre ambulanstransporterna till Västerås? Och hur ska man hantera den ökade belastningen på akuten i Västerås?

Regiondirektören bedyrar att patientsäkerheten kommer att prioriteras. Men hon erkänner också att det finns utmaningar, inte minst personalbrist. På grund av detta tvingas Köpingsakuten att stänga nattetid under sommaren.

Akuten i Köping i sin nuvarande form stänger permanent i höst. Exakt datum är inte satt ännu. Bygget av ett nytt akutsjukhus i Västerås pågår, med beräknad inflyttning år 2030.

 

 


 

 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation