• loggo

   

Nej till Plagazis vätgasfabrik

 

Pressmeddelande från den styrande majoriteten i Köping.

Intresset att etablera en vätgasfabrik i Köping byggde på möjligheten att förse fjärrvärmenätet med en stor mängd spillvärme.

Företaget Plagazi lovade att deras vätgasfabrik skulle, som angetts i den första avsiktsförklaringen, bidra med 27 MW spillvärme till Köpings fjärrvärmenät. Därefter sänktes siffran till 10 MW.

Nyligen har företaget dragit tillbaka sin ansökan i Mark- och miljödomstolen om etablering för att skala ner projektet till en ännu mindre anläggning. Plagazi har därmed inte kunnat leva upp till sina ursprungliga löften.

En vätgasfabrik är inte som vilken verksamhet som helst. Den räknas som en så kallad Sevesoanläggning med hög säkerhetsrisk. Länsstyrelsen och närliggande företag varnar för explosionsrisken och den dominoeffekt som kan uppstå, med risk för människors hälsa och säkerhet.

Det globala konsultföretaget WSP har, på uppdrag av Köpings kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning, konstaterat att den riskanalys som gjorts inte är tillräcklig. Det krävs en riskanalys på högsta nivå, QRA.

Den styrande majoriteten i Köping, som består av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, konstaterar att Plagazis planerade vätgasfabrik på Sjötullen i Köping blivit allt mera orealistisk, då flera av förutsättningarna har ändrats. Vilket tydligt visade sig vid mötet som vi hade i fredags, 17 maj.

Därför har styret i Köping kommit överens om att fortsatt samarbete med Plagazi inte är möjligt.

Per Ågren, KSO, (S)
Andreas Trygg, Vice KSO, (V)
Astrid Lamprecht, Kommunalråd, (KD)
Jenny Adolphson, Gruppledare, (C)

  


 

Glasgatan 21, 731 30 Köping
Telefon vxl: 0221- 345 40
E-post: redaktionen@vastmanland.tv

© Västmanlands Television
Free Joomla! templates by Engine Templates | Documentation